Sporttehetségek tagdíj támogatása 2018-ban is

Dorog Város Egyesített Sportintézménye pályázatot hirdet 2018. évben a városi sportegyesületek sportolói részére a szociálisan hátrányos helyzetű és eredményes sportolók tagdíj támogatása céljából.

Előzmény: 

A jelenlegi gazdasági helyzetben a családoknak nagy terhet jelent gyermekük sportoltatása és annak finanszírozása. Sportintézmény célja olyan tehetséges, utánpótlás korú sportolók támogatása, akik családjának a tagdíj fizetése komoly nehézséget jelent.

A nyertes pályázó részére a Sportintézmény 2018. szeptember 1.- 2019. augusztus 31. közötti időszakban finanszírozza a sportoló tagdíját egyesület felé. (az egyesületek által nyilatkozott tagdíjfizetési kötelezettséggel terhelt időszakra vonatkozóan).

Pályázati feltételek:

 • kedvezményezett gyermek 10 – 16 év közötti sportoló
 • kedvezményezett gyermek dorogi sportszervezetnél érvényes játék/versenyengedéllyel rendelkezik
 • kedvezményezett gyermek dorogi lakcímkártyával rendelkezik

További pályázati feltétel: pályázat pozitív elbírálása esetén az egyesület szerződésben vállalja, hogy negyedévente írásos igazolást nyújt be Sportintézmény felé a nyertes pályázó gyermek aktív sportolói tevékenységéről.

Pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok:

 • hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap, támogatási igény részletes indoklásával
 • egyesület részéről támogatói nyilatkozat
 • érvényes lakcímkártya fénymásolata
 • játék/versenyengedély fénymásolata

Elutasításra kerül az a pályázat, melynek valamely tartalmi, vagy formai eleme hiányzik! (hiányosan kitöltött adatlap, nincs csatolva melléklet)

Nem kerül elbírálásra az a pályázat, mely nem határidőre érkezik be!

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • minimum 3 éves sportolói múlt
 • pályázó szülő/gondviselő három vagy több gyermeket nevel
 • kedvezményezett gyermek testvére is dorogi egyesületben sportol
 • pályázó szülő/gondviselő egyedül neveli gyermekét, vagy gyermekeit

Pályázat keretén belül a támogatást elnyerők részére maximum havi 5000 Ft tagdíj számolható el, maximum 12 hónapon keresztül.

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31.

Pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 7. 

Pályázat benyújtásának módja: A pályázati anyagot a sportegyesület arra kijelölt képviselőjének kell átadni, aki lezárt borítékban a pályázati anyagot/anyagokat a Dorogi Sportirodába eljuttatja (2510 Dorog, Hantken Miksa út 8.  ) 2018. augusztus 31.  12 óráig.

/A pályázati adatlapon feltüntetett adatokat az Adatvédelmi törvényben előírtaknak megfelelően kezeljük, harmadik félnek nem adjuk ki/

A PÁLYÁZATI ADATLAP letölthető:  Pályázati adatlap