Pályázati felhívás

Dorog Város Egyesített Sportintézménye, mint a Dorogi Teniszpályák üzemeltetője pályázati felhívást tesz közzé teniszoktatással kapcsolatos feladatok ellátására.

Intézményünk célja, hogy a helyi és térségi gyerekeknek olyan foglalkozásokat kapjanak, ahol mindenki megtalálja a képességeinek és igényeinek megfelelő csoportot, ahol a felnőtt lakosságnak is lehetősége nyílik szervezett keretek között sportolni.

A maximális szakmai munka mellett szeretnénk a családok igényihez minél jobban alkalmazkodni, és helyben megteremteni azokat a lehetőségeket, melyekkel egy nagyvárosi/budapesti tenisziskola is rendelkezik, mindezt családias légkörben.

Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Dorog Város Egyesített Sportintézménye

Ajánlatkérő címe: 2510 Dorog Iskola út 1.

Ajánlatkérő e-mail címe: sport@dorog.hu , sportiroda@dorog.hu

Az ajánlat tárgya:

Dorog Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és Dorog Város Egyesített Sportintézménye üzemeltetésében álló Dorogi Teniszpályákon (3 db salak, 1 db beton pálya – Bécsi út és a Gorkij út sarkán) tenisziskola létrehozása és működtetése a március- október közötti időszakra, napi 10 órás időtartamra. Az ajánlat minimum 3 éves időtartamra vonatkozik.

A nyertes pályázó feladata:

A nyertes pályázó az ajánlattevő által megadott időszakban és idősávokban bérbe veszi a teniszpályákat és ellátja a teniszoktatással kapcsolatos feladatokat.

A szerződése meghatározása:

Bérleti szerződés minimum 3 éves időtartamra a Dorogi Teniszpályák bérlésére és ott teniszoktatással kapcsolatos feladatok ellátására.

Ajánlati feltételek:

 • Ajánlatkérő az létesítményt berendezés és használti tárgyakkal együtt, átadó leltár felvételét követően adja bérbe, így a bérleti díj tartalmazza a helységhasználaton felül az átadott eszközök használati díját is.
 • Ajánlattevő vállalja, hogy a létesítmény használatáért, Ajánlatkérő és Ajánlattevő között a nyertes ajánlat alapján létrejövő szerződésben szereplő bérleti díjat, minden tárgyhónap 15 napig kiállított átutalásos számla alapján megfizeti. A bérleti díj tartalmazza a közüzemi költségeket is.
 • A bérleti díj mértéke 2020. évben Dorog Város Önkormányzatának 126/2019. (XI.29.) Képviselő-testületi határozata alapján: bruttó 2700.- Ft / pálya/ óra
 • Az Ajánlatkérő jogosult minden év január 1-től a KSH által közzétett éves inflációval növelni a bérleti díjat. Ennek újra tárgyalása a tárgyév decemberében történik.
 • 90 napnál hosszabb bérleti díj hátralék a szerződés azonnali felmondását eredményezi.

A szerződéskötés feltételei:

 • Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a bérleményt csak rendeltetésszerűen használja.
 • Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy az az általa bérelt idősávokban a pályákat nem értékesíti tovább harmadik fél számára.
 • Ajánlattevő vállalja, hogy a bérleti díjat határidőre megfizeti.
 • Ajánlattevő vállalja, hogy minimum 3 éves időtartamra teniszoktatás céljából bérbe veszi a létesítményt.
 • A bérleményben teniszoktatáson kívül más tevékenységi csak az ajánlatkérő írásbeli hozzájárulásával folytatható.
 • Ajánlatkérő a teniszoktatásra kizárólagosságot biztosít Ajánlattevő számára a bérleti jogviszony időtartamára, az oktatáson kívül pályabérlésre pedig elsődlegességet biztosít.
 • A bérelt létesítmény tisztántartása, napi takarítása a bérbeadó kizárólagos kötelessége.
 • Tisztasági festés, mázolás, a bérelt helység állagmegóvása a bérbeadó feladata.
 • A bérleti szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a helységet és annak leltár szerinti berendezési tárgyait eredeti állapotban bérbeadónak visszaadni.
 • Az ajánlattevő köteles a használatra átvett eszközök folyamatos karbantartásáról, illetve pótlásáról saját költségen gondoskodni.

Az ajánlat formai és tartalmi követelményei:

Az ajánlatot papír alapon, zárt borítékban kell személyesen benyújtani Dorog Város Egyesített Sportintézménye részére (2510 Dorog Hantken Mika út 8. I. em. 15-ös iroda hétköznap 8.00-14.00 között, vagy postai úton a levelezési címre: Dorog Város Egyesített Sportintézmény (2510 Dorog Iskola út 1.).

Vagy e-mailben megküldeni a sport@dorog.hu és a sportiroda@dorog.hu e-mail címekre.

Az eljárás rendjéről írásban (e-mailben) értesítjük az ajánlattevőket.

Bővebb információ: Knyaskó Máté sportszervező, létesítményvezető: sportcsarnok@dorog.hu , +36-30- 568-7138

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2020. július 09.

Az ajánlathoz csatolni kell:

 • Az ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségét (e-mail, telefon)
 • Tenisziskola működtetésére vonatkozó legalább 3 éves szakmai tervet ( utánpótlásnevelési koncepció, dorogi és környékbeli teniszoktatás fejlesztése stb.)
 • Tenisziskola működtetésére vonatkozó legalább 3 éves üzleti tervet
 • Az Ajánlattevő eddigi tevékenységének rövid ismertetését.
 • A havi bruttó összegű bérleti díjra vonatkozó ajánlatot

Az ajánlatevő nyilatkozatát arról, hogy:

 • vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt feltételek betartását

Az ajánlati eredménytelenség:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Eredménytelen, illetve részben eredménytelen az eljárás, ha:

 • nem érkezik ajánlat
 • a beérkezett ajánlatok egyike sem felel meg az ajánlati kiírásban foglalat feltételeknek
 • Az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről döntött, mert az elbíráláskor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát, vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el,
 • a legjobb érvényes ajánlat elfogadása is jelentős vagyonvesztéssel járna

Az ajánlatok elbírálása:

Az ajánlatok elbírálásának tervezett ideje: 2020.július 16.

Az elbírálás eredményéről 2020. július 20. napjáig e-mailben minden pályázónak értesítést küldünk.

Eredményes ajánlat esetén ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel 2020. augusztus 1. napjáig bérleti szerződést köt. A bérleti jogviszony július 20. napjától kezdődidik meg, a bérleti díj fizetési kötelezettség ettől a naptól terheli a bérlőt.

Az ajánlattétel benyújtása előtt előzetes egyeztetés alapján a létesítmény megtekintésére lehetőség van.

Bővebb információ Knyaskó Máténál ( sportcsarnok@dorog.hu , +36-30- 568-7138) kérhető.